SENSYS Traffic AB Rapporter 2006 - 2014

2014 - Q1 - 24/04/2014

Januari – Mars 2014
 • Orderingång 13,5 Mkr (17,1)
 • Periodens nettoomsättning 14,5 Mkr (7,8)
 • Rörelseresultat -5,0 Mkr (-6,9)
 • Resultat efter skatt -5,0 Mkr (-7,0)
 • Resultat per aktie -0,01 kr (-0,01)
 • Kassaflöde per aktie 0,01 kr (-0,01)

2013 - Bokslutskommuniké - 23/01/2013

Januari – December 2013
 • Orderingång 169,7 mkr (40,8), varav fjärde kvartalet 29,6 mkr (6,4)
 • Nettoomsättning 62,5 mkr (41,0), varav fjärde kvartalet 32,2 mkr (25,3)
 • Rörelseresultat -10,7 mkr (-41,5), varav fjärde kvartalet 3,7 mkr (1,8)
 • Resultat efter skatt -10,5 mkr (-43,1), varav fjärde kvartalet 3,9 mkr (-5,4)
 • Resultat per aktie -0,02 kr (-0,09), varav fjärde kvartalet 0,01 kr (-0,02)
 • Kassaflöde per aktie 0,04 kr (-0,07) varav fjärde kvartalet 0,03 kr (-0,02).

2013 - Q3 - 24/10/2013

Januari – September 2013
 • Orderingång 140,1 Mkr (34,4), varav tredje kvartalet 119,0 Mkr (2,0)
 • Periodens nettoomsättning 30,3 Mkr (15,7), varav tredje kvartalet 3,3 Mkr (1,5)
 • Rörelseresultat -14,4 Mkr (-43,3), varav tredje kvartalet -6,6 Mkr (-8,6)
 • Resultat efter skatt -14,5 Mkr (-37,7), varav tredje kvartalet -6,7 Mkr (-8,9)
 • Resultat per aktie -0,03 kr (-0,08), varav tredje kvartalet -0,01 kr (-0,02)
 • Kassaflöde per aktie 0,00 kr (-0,05) varav tredje kvartalet 0,01 kr (-0,01)

2013 - Q2 - 22/08/2013

Januari - Juni 2013
 • Orderingång 21,1 Mkr (29,9), varav andra kvartalet 4,0 Mkr (29,9)
 • Periodens nettoomsättning 27,0 Mkr (13,6), varav andra kvartalet 19,5 Mkr (7,5)
 • Rörelseresultat -7,8 Mkr (-34,7), varav andra kvartalet-0,8 Mkr (-12,6)
 • Resultat efter skatt -7,8 Mkr (-28,8), varav andra kvartalet -0,8 Mkr (-12,5)
 • Resultat per aktie -0,01 kr (-0,06), varav andra kvartalet 0,00 kr (-0,03)
 • Kassaflöde per aktie -0,01 kr (-0,03) varav andra kvartalet 0,00 kr (0,00)

2013 - Q1 - 16/04/2013

Januari – Mars 2013
 • Orderingång 17,1 Mkr (2,5).
 • Periodens nettoomsättning 7,8 Mkr (6,1).
 • Rörelseresultat -6,9 Mkr (22,1).
 • Resultat efter skatt -16,3 Mkr (11,1).
 • Resultat per aktie -0,03 kr (-0,08), varav tredje kvartalet -0,01 kr (-0,02)
 • Kassaflöde per aktie -0,01 kr (-0,04).
 • Genom teckningsoption TO3 har bolaget tillförts 9,3 Mkr fördelat på
  ca 31 miljoner aktier vilket är en teckning på 97 procent.

2012 - Bokslutskommuniké - 24/01/2013

Januari –December 2012
 • Periodens nettoomsättning 41,0 Mkr (43,4).
 • Rörelseresultat -41,5 Mkr (-51,9).
 • Resultat efter skatt -43,1 Mkr (-38,3).
 • Resultat per aktie -0,09 kr (-0,13).
 • Kassaflöde per aktie -0,07 kr (-012).

2012 - Q3 - 25/10/2012

Januari – September 2012
 • Periodens nettoomsättning 15,7 Mkr (34,5).
 • Rörelseresultat -43,3 Mkr (-34,8).
 • Resultat efter skatt -37,7 Mkr (-25,7).
 • Resultat per aktie -0,08 kr (-0,09).
 • Kassaflöde per aktie -0,05 kr (-0,14).

2012 - Q2 - 30/08/2012

Januari - Juni 2012
 • Periodens nettoomsättning 13,6 Mkr (14,0).
 • Rörelseresultat -34,7 Mkr (-30,7),varav icke återkommande kostnader
  relaterade till Telvent 11,6 Mkr (0).
 • Resultat efter skatt -28,8 Mkr (-22,8).
 • Resultat per aktie -0,06 kr (-0,08).
 • Kassaflöde per aktie -0,03 kr (0,12).

2012 - Q1 - 24/04/2012

Januari – Mars 2012
 • Periodens nettoomsättning 6,1 Mkr (5,2).
 • Rörelseresultat -22,1 Mkr (-14,8).
 • Resultat efter skatt -16,3 Mkr (11,1).
 • Resultat per aktie -6 öre (-4).
 • Kassaflöde per aktie -4 öre (-9).

2011 - Bokslutskommuniké - 26/01/2012

Januari – December 2011
 • Periodens intäkter 43,4 Mkr (36,8).
 • Rörelseresultat -51,9 Mkr (-11,0).
 • Resultat efter skatt -38,3 Mkr (-7,8).
 • Resultat per aktie -13 öre (-3).
 • Kassaflöde per aktie -13 öre (-5).

2011 - Q3 - 26/10/2011

Januari – September 2011
 • Periodens intäkter 34,5 Mkr (26,5).
 • Rörelseresultat -34,8 Mkr (-4,7).
 • Resultat efter skatt -25,7 Mkr (-3,3).
 • Resultat per aktie -9 öre (-2).
 • Kassaflöde per aktie -14 öre (-2).

2011 - Q2 - 25/08/2011

Januari - Juni 2011
 • Periodens intäkter 14,0 Mkr (17,8).
 • Rörelseresultat -30,7 Mkr (-1,4), varav lagerjustering -13,8 Mkr (0).
 • Resultat efter skatt -22,8 Mkr (-0,7).
 • Resultat per aktie -0,08 kr (0,00).
 • Kassaflöde per aktie -0,12 kr (0,01).

2011 - Q1 - 26/04/2011

Januari – Mars 2011
 • Periodens intäkter 5,2 Mkr (8,3).
 • Rörelseresultat -14,8 Mkr (0,9).
 • Resultat efter skatt -11,1 Mkr (0,9).
 • Resultat per aktie -4 öre (0).
 • Kassaflöde per aktie -9 öre (2).

2010 - Bokslutskommuniké - 27/01/2011

Januari – December 2010
 • Periodens intäkter 36,8 Mkr (72,4 varav varuförsäljning 55,0).
 • Rörelseresultat -11,0 Mkr (-32,9).
 • Resultat efter skatt -7,8 Mkr (-24,0).
 • Resultat per aktie -3 öre (-11).
 • Kassaflöde per aktie -5 öre (-12).

2010 - Q3 - 28/10/2010

Januari – September 2010
 • Periodens intäkter 26,5 Mkr (64,5 varav varuförsäljning 47,1).
 • Rörelseresultat -4,7 Mkr (-10,5).
 • Resultat efter skatt -3,3 Mkr (-7,8).
 • Resultat per aktie -2 öre (-4).
 • Kassaflöde per aktie -2 öre (-20).

2010 - Q2 - 26/08/2010

Januari – Juni 2010
 • Periodens intäkter 17,8 Mkr (34,0 varav varuförsäljning 16,6).
 • Rörelseresultat -1,4 Mkr (-17,4).
 • Resultat efter skatt -0,7 Mkr (-12,6).
 • Resultat per aktie 0,00 kr (-0,06).
 • Kassaflöde per aktie 0,01 kr (-0,19).

2010 - Q1 - 2010-04-29

Januari – Mars 2010
 • Periodens intäkter 8,3 Mkr (4,5).
 • Rörelseresultat 0,9 Mkr (-10,0).
 • Resultat efter skatt 0,8 Mkr (-7,2).
 • Resultat per aktie 0 öre (-3).
 • Kassaflöde per aktie 2 öre (-1).

2009 - Bokslutskommuniké - 2010-01-21

Januari – December 2009
 • Periodens intäkter 72,4 Mkr (126,9).
 • Rörelseresultat -32,9 Mkr (27,3) efter reservationer i Saudiprojekt om 11,7 Mkr.
 • Resultat efter skatt -24,0 Mkr (20,8).
 • Resultat per aktie -11 öre (9).
 • Kassaflöde per aktie -15 öre (15).

2009 - Q3 - 2009-10-22

Januari - September 2009
 • Periodens intäkter 64,5 Mkr (52,8).
 • Rörelseresultat -10,5 Mkr (2,5).
 • Resultat efter skatt -7,8 Mkr (2,8).
 • Resultat per aktie -4 öre (1).
 • Kassaflöde per aktie -5 öre (2).
 • Kvartalets intäkter uppgick till 30,4 Mkr vilket gav ett rörelseresultat på 6,9 Mkr.
 • Beslut om genomförande av kostnadsbesparingsprogram.

2009 - Q2 - 2009-08-20

Januari -Juni 2009
 • Periodens intäkter 34,0 Mkr (17,8) varav varuförsäljning 16,6 Mkr (17,8).
 • Rörelseresultat efter avskrivningar blev -17,4 Mkr (-7,5).
 • Resultat efter skatt blev -12,6 Mkr (-5,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -6 öre (-2).
 • Kassaflöde per aktie uppgick till -8 öre (-2).

2009 - Q1 - 2009-04-23

Januari – Mars 2009
 • Intäkterna uppgick till 4,5 Mkr (1,5)
 • Rörelseresultat efter avskrivningar blev -10,0 Mkr (-8,6)
 • Resultat efter skatt blev -7,2 Mkr (-6,1)
 • Resultat per aktie uppgick till -3 öre (-3)
 • Kassaflöde per aktie uppgick till -4 öre (-4)

2008 - Bokslutskommuniké - 2009-01-29

Januari – December 2008
 • Periodens omsättning ökade 98 procent till 126,9 mkr (64,2)
 • Resultat före avskrivningar ökade till 30,0 mkr (-0,8)
 • Resultat efter skatt uppgick till 20,8 mkr (-2,5)
 • Resultat per aktie uppgick till 9 öre (-1).
 • Kassaflöde per aktie 15 öre (0).

2008 - Q3 - 2008-10-22

Januari - September 2008
 • Periodens nettoomsättning uppgick till 52,8 mkr (61,7).
 • Resultatet före skatt blev 3,8 mkr (4,6).
 • Periodens resultat blev 2,7 mkr (3,3).
 • Resultatet per aktie uppgick till 1 öre (2).
 • Kassaflöde per aktie uppgick till 2 öre (3).
 • Årets resultat före skatt beräknas överstiga 100 mkr (-3.5)

2008 - Q2 - 2008-08-21

Januari - Juni 2008
 • Periodens nettoomsättning uppgick till 17,8 mkr (39,9).
 • Resultatet före skatt blev -7,1 Mkr (-1,9).
 • Periodens resultat blev -5,1 mkr (-1,4).
 • Resultatet per aktie uppgick till -2 öre (-1).
 • Kassaflöde per aktie uppgick till -2 öre (0).

2008 - Q1 - 2008-04-24

Januari - Mars 2008
 • Periodens nettoomsättning uppgick till 1,5 mkr (12,8).
 • Resultatet före skatt blev -8,5 Mkr (-5,1).
 • Periodens resultat blev -6,1 mkr (-3,7).
 • Resultatet per aktie uppgick till -3 öre (-2).
 • Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten uppgick till -3 öre (-2)

2007 - Bokslutskommuniké - 2008-01-24

Januari – December 2007
 • Periodens nettoomsättning uppgick till 64,2 mkr (181,4)
 • Resultatet före avskrivningar blev -0,8 Mkr (80,8)
 • Resultatet efter skatt blev -2,5 mkr (56,3)
 • Resultatet per aktie uppgick till -1 öre (26)
 • Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten uppgick till 0 öre (38)
 • 2007 - Q3 - 2007-10-24

  Januari - September 2007
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 61,7 mkr (171,6)
  • Resultatet före avskrivningar blev 6,6 Mkr (85,4)
  • Resultatet efter skatt blev 3,3 mkr (59,5)
  • Resultatet per aktie uppgick till 2 öre (28)
  • Kassaflöde per aktie från den löpande verksamheten uppgick till 3 öre (40)

  2007 - Q2 - 2007-08-23

  Januari - Juni 2007
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 40,0 mkr (109,3)
  • Resultatet före avskrivningar blev -0,6 Mkr (55,1)
  • Resultatet efter skatt blev – 1,4 mkr (38,2)
  • Resultatet per aktie uppgick till -1 öre (18)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till -0,3 öre (10)

  2007 - Q1 - 2007-04-23

  Januari - Mars 2007
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 12,8 mkr (43,9)
  • Resultatet före avskrivningar blev -5,0 Mkr (22,1)
  • Resultatet efter skatt blev -3,7 mkr (14,8)
  • Resultatet per aktie uppgick till -2 öre (7)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till -2 öre (10)

  2006 - Bokslutskommuniké - 2007-01-25

  Januari – December 2006
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 181,4 mkr (14,8)
  • Resultatet efter finansnetto blev 78,2 mkr (-13,7)
  • Resultatet efter skatt blev 56,3 mkr (32,9)
  • Resultatet per aktie uppgick till 26 öre (15)
  • Kassaflödet uppgick till 38 öre (-5) per aktie
  • Orderstocken uppgick till 92 mkr (254)

  2006 - Q3 - 2006-10-25

  Januari – September 2006
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 172 mkr (10)
  • Resultatet efter finansnetto blev 83 mkr (-10)
  • Resultatet efter skatt blev 60 mkr (- 10,0)
  • Resultatet per aktie uppgick till 28 öre (-4)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 40 öre (-3)
  • Orderstocken uppgick till 98 mkr (165), varav för leverans under 2006 ca 10 mkr

  2006 - Q2 - 2006-07-25

  Januari – Juni 2006
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 109,3 Mkr (5,5)
  • Resultatet efter finansnetto blev 53,1 Mkr (-7,8)
  • Resultatet efter skatt blev 38,2 Mkr (- 7,8)
  • Resultatet per aktie uppgick till 18 öre (- 2)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 25 öre (-1)
  • Orderstocken uppgick till 151 Mkr (150), varav för leverans under 2006 ca 70 Mkr

  2006 - Q1 - 2006-04-25

  Januari - Mars 2006
  • Periodens nettoomsättning uppgick till 43,9 Mkr (4,8)
  • Resultatet före avskrivningar blev 22,1 Mkr (-1,6)
  • Resultatet efter skatt blev 14,8 Mkr (- 2,6)
  • Resultatet per aktie uppgick till 7 öre (- 1)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie uppgick till 10 öre (-0,7)
  • Orderstocken uppgick till 235 Mkr (5), varav för leverans under 2006 ca 150 Mkr