Oden Control Rapporter - goz.nu

2011 302.000:-   -   Q1: 146.000:-   Q2: 156.000:-   Q3: ?   Q4: ?

Delårsrapport jan-juni 2011

 • Intäkterna uppgick till 2 023 TSEK (1 838 TSEK)
 • Bruttomarginal 51% (49%)
 • Rörelseresultat i % av omsättning +20% (-24%)
 • Resultat efter skatt +302 TSEK (-480 TSEK)

Delårsrapport jan-mars 2011

 • Intäkterna uppgick till 861 TSEK (823 TSEK)
 • Bruttomarginal 47% (48%)
 • Rörelseresultat i % av omsättning +19% (-56%)
 • Resultat efter skatt +146 TSEK (-485 TSEK)

2010 -354.000:-   -   Q1: -485.000:-   Q2: 5.000:-   Q3: 17.000:-   Q4: 109.000:-

Bokslutskommuniké jan-dec 2010

 • Intäkterna uppgick till 3 275 TSEK (3 715 TSEK)
 • Bruttomarginal 50% (48%)
 • Resultat efter skatt -354 TSEK (-740 TSEK)

Delårsrapport jan-sept 2010

 • Intäkterna uppgick till 2 337 TSEK (3244 TSEK)
 • Bruttomarginal 48% (47%)
 • Resultat efter skatt -474 TSEK (-245 TSEK)
 • Intäkterna under kvartalet uppgick till 499 T SEK (340 T SEK)
 • rörelseresultatet under kvartalet var fortsatt positivt 17 T SEK (-335 T SEK)
  jämfört med 16 T SEK (37) föregående kvartal.

Delårsrapport jan-juni 2010

 • Intäkterna uppgick till 1838 TSEK (2903 TSEK)
 • Exportandelen var 5% (12%)
 • Bruttomarginal 49% (48%)
 • Resultat efter skatt -480 TSEK (104 TSEK)

Delårsrapport jan-mars 2010

 • Intäkterna uppgick till 823 TSEK (1779 TSEK)
 • Exportandelen var 8% (6%)
 • Bruttomarginal 50% (48%)
 • Resultat efter skatt -485 TSEK (74 TSEK)
 

2009 -740.000:-   -   Q1: 74.000:-   Q2: 30.000:-   Q3: ?   Q4: ?

Bokslutskommuniké jan-dec 2009

 • Intäkterna uppgick till 3 697 TSEK (4 375 TSEK)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 4 358 TSEK (4 950)
 • Rörelseresultatet efter skatt uppgick till -740 TSEK (-1 884)

Delårsrapport jan–juni 2009

 • Intäkterna uppgick till 2 903 TSEK (1 701 TSEK)
 • Rörelsens kostnader uppgick till 2 760 TSEK (1 862)
 • Rörelseresultatet efter skatt uppgick till 104 TSEK (-430)

Delårsrapport jan–mars 2009

 • Intäkterna uppgick till 1 855 TSEK (952 TSEK)
 • Bruttomarginalen uppgick till 47 procent (40)
 • Rörelseresultatet efter skatt uppgick till 74 TSEK (-200)

2008 -1.884.000:-   -   Q1: -148.000:-   Q2: -226.000:-   Q3: -104.000:-   Q4: -1,406 milj

Bokslutskommuniké 2008 jan–dec

 • Intäkterna uppgick till 4 429 TSEK (3 993 TSEK)
 • Bruttomarginalen uppgick till 49 procent (45)
 • Rörelseresultatet före extraordinära nedskrivningar och årets utvecklingskostnader uppgick till -114 (-275)
 • Extraordinära nedskrivningar inkl. årets utvecklingskostnader uppgick till – 1 770 (-312)
 • Rörelseresultatet efter skatt uppgick till -1 884 TSEK (-587)

Delårsrapport jan-sept 2008

 • Intäkterna uppgick till 2 602 TSEK (2 841 TSEK)
 • Bruttomarginalen uppgick till 51 procent (46)
 • Omkostnaderna uppgick till 1 426 TSEK (1 442)
 • Resultatet före avskrivningar uppgick till -97 (-131)
 • Rörelseresultatet efter skatt uppgick till -478 TSEK (-605)


Delårsrapport - jan-juni 2008

 • Intäkterna för första halvåret uppgick till 3 044 TSEK (2 898 TSEK under samma period föregående år)
 • Bruttomarginalen uppgick till 47 procent (51)
 • Omkostnaderna uppgick till 1 571 TSEK (1 358)
 • Avskrivningarna uppgick till 241 TSEK (274)
 • Rörelseresultatet uppgick till -374 TSEK (-140)
 • Intäkterna för 2:a kvartalet uppgick till 1985 TSEK (809 TSEK f.g.år) jämfört med 1059 TSEK för 1:a kv

Delårsrapport jan–mars 2008

 • Intäkterna uppgick till 1 059 TSEK (2 089 TSEK under samma period föregående år)
 • Bruttomarginalen uppgick till 57 procent (45)
 • Avskrivningarna uppgick till 120 TSEK (147)
 • Rörelseresultatet uppgick till -148 TSEK (181)